aanvragen Verklaring van Erfrecht

 

Persoonlijke gegevens aanvrager

Persoonlijke gegevens overledene

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Voor het afgeven van de verklaring van erfrecht hebben wij enkele gegevens van u nodig. U kunt deze uploaden via onze beveiligde verbinding. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor noodzakelijke notariële dienstverlening. Ons AVG- en privacybeleid is hierop van toepassing. Graag ontvangen wij van u:

  1. een kopie van de akte van overlijden;
  2. een lijst met namen en adressen van de erfgenamen, inclusief contactgegevens als e-mailadressen en telefoonnummers;
  3. een kopie van de (geldige) legitimatiebewijzen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) van de erfgenamen;
  4. indien aanwezig: een kopie van het trouwboekje;
  5. indien aanwezig: een afschrift van het testament en/of codicil, van de huwelijks voorwaarden of van het samenlevingscontract;
  6. indien van toepassing: aanwijzing van een gevolmachtigde (een gevolmachtigde kan de overige erfgenamen vertegenwoordigen);
  7. een globaal overzicht van de bezittingen en schulden van de overledene (onder meer (spaar) banktegoeden, aandelen en effecten, woning en andere registergoederen, hypotheken, leningen en andere bezittingen en schulden).

U kunt deze gegevens hier uploaden:

Opmerkingen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ga ik akkoord met:

Na het versturen van het formulier ontvangt u van ons direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

Indien u geen bevestiging krijgt verzoeken wij u om even contact met ons op te nemen.

Verklaring van Erfrecht

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!